Hotell i Hamburg
Kv. Pilen 18
Renovering och upprustning av installationer samt hyresgästanpassning i 9 plan
Kv. Guldgränd
Renovering av söders äldsta stenhus, anno 1645 till hotell
STORY HOTELL
Ombyggnad av fastighet till hotell
Skadeutredningar
Löpande utredning beträffande fel i fastighet åt advokater och jurister som sakkunnig
 
  Start       Om oss      Tjänster/Priser      Referenser      Anlita byggkonsult      Kontakt
Varför anlita en byggkonsult

Att bygga nytt eller bygga om eller bygga till är inte enkelt - det är mångfald av saker som kan gå fel och få direkta följder som byggfel och även framtida höga underhållskostnader. Projektledningen ser till att arbetsmomenten utförs i rätt ordning, projekteringsledningen ser till att alla projekteringsområden är samordnade och att varje projekteringsområde utför rätt omfattning.

Upphandling skall baseras på goda entreprenadregler som beskrivs i t ex. Administrativa föreskrifter, beskrivningar och en projektbeskrivning som ger anbudsgivare en korrekt bild av entreprenaden såsom beställaren begär. Bygganmälan kräver en kvalitetsansvarig som har erfarenhet från motsvarande entreprenad och sedan 1994 har denna kontroll utförts av sk. "Kvalitetsansvariga" och företrädelsevis av sådana som har certifierats av Boverket som behöriga (rätt utbildning och praktiskt erfarenhet). Under entreprenadtiden skall kontroll och ekonomiuppföljning utföras samt Ändrings- & tilläggsarbeten skall löpande hantera och regleras samt dokumenteras.

Installationssamordning måste ske för att få funktion och få plats med installationer. Slutbesiktning utförs som slutlig kontroll och måste utföras för att säkerställa att beställaren fått vad denne har köpt. som om eller bygga nytt är inte alltid helt enkelt.

Att anlita en Byggkonsult är en lönande affär - oftast är byggkonsultens arvode inbesparad i form av minskande extraarbeten och undvikande av byggfel och byggfusk.