Start       Om oss      Tjänster/Priser      Referenser
 
Certifierad Kontrollansvarig (KA)
Behövs för att få genomföra bygglovpliktigt och/eller anmälningspliktigt arbete enligt PBL
Entreprenadbesiktning är ett instrument för parterna att kontrollera att det som köpts också har levererats

Entreprenadbesiktningsman med Förordnande av Sveriges Handelskamrar

Certifierad Besiktningsman av SP-SITAC

Certifierad Sakkunnig Tillgänglighet av KIWA (TIL)
Granskar och ger utlåtande om krav enligt PBL, HIN och ALM mm.
Syftet med dessa krav om tillgänglighet är att så många som möjligt skall delta i samhällets alla delar på lika villkor.

 
 
Anlita byggkonsult      Kontakt  Projektledning
Projektledning behövs för att säkerställa samordning mellan de olika aktörerna i projektet.

Entreprenadbesiktning
Besiktning behövs för att säkerställa att kunden fått vad den har köpt. Är både Förordnad av Sveriges Handelskamrar och Certifierad Besiktningsman av SP-SITAC.

 


 

  Kontrollansvarig (KA)
Kontroll på plats är ett måste för att undvika störningar i projektet för såväl beställare som entreprenör.
  Sakkunnig Tillgänglighet (TIL)
För att ge utlåtande rörande tillgänglighet med bas från Bygglagstiftningen, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och Bostadsanpassningslagen